Meny

Universitetshuset

När Uppsalas universitetshus stod klart 1887 innebar det konkurs för byggmästaren C H Hallström. En av landets största byggherrar hade knäckts av att ha lämnat ett fast pris på 740.000:- för att färdigställa projektet. Han ville bygga något enastående och han lyckades. Smolket i bägaren var bara slutnotan som till sist landade på dubbla anbudssumman.

Ett och ett kvarts sekel senare skulle taket renoveras igen och det ställdes höga krav på både kvalitet och ekonomi vid upphandlingen. 5000 kvm tak skulle få ny dubbelfalsad skivtäckning, fotrännor och garneringar. Allt med dagens moderna kvalitetskrav men med ett hantverk som rimmade med länsantikvariens riktlinjer. Till hantverket hörde även penselmålning av hela taket. Vi på Upsala Plåtslageri mötte kraven och är mycket stolta och glada. Det var ett krävande projekt som efter två års arbete slutligen stod färdigt 2013. Till skillnad till Hallström lyckades vi dessutom kombinera fint hantverk och ekonomi.

Projektledare

Mats Kallin

070-677 28 65