Meny

Dekanhuset

Byggd på en grund från medeltidens Uppsala så står Dekanhuset stadigt i stadens historia. Det palatsliknande hus som står där idag uppfördes 1747 av Akademiräntmästare P Julinskiöld och var då med största sannolikhet stadens pampigaste privatbostad.

Julinskiöld gjorde konkurs och vid hans död omvandlades palatset till hyreshus. Genom åren har byggnaden huserat Katedralskolan och olika av universitetets och kommunens aktiviteter. Det har renoverats i flera omgångar och då det senast var dags igen anlitades Upsala Plåtslageri av SH-bygg för att ansvara för plåtarbetena.

Stor hänsyn togs till Dekanhusets historiska värde och den dubbelfalsade skivtäckningen samt fotrännor gjordes med gamla mått och hantverksmetoder. Vi använde också en kulturprimad plåt som sedan färdigströks med pensel. Gamla kulturbyggnader innebär ofta utmaningar och på Dekanhuset fick vi bland annat ta till speciallösningar för att säkerställa tätheten för takets flaggstångsinfästning.

Projektledare

Mats Kallin

070-677 28 65