Renovering yttertak, byte från papptak till bandtäckning

Montering solceller