Delägare / VD
070 763 15 38
benny.olsson@
upsalaplatslageri.se