Pågående Projekt

Bolandsskolan matsal

Bolandsskolan genomgår en stor renovering av Veidekke AB. Vi utför alla plåtarbeten samt tätskikt av papp på yttertaken.

Docenten, Rosendal

Nyproduktion av lägenheter i samarbete med TL-Bygg i Rosendal, Uppsala.

Domkyrkan, Uppsala

Domkyrkans kors på tornen ska renoveras. Alla i Uppsala har nog sett den stora kranen som står bredvid kyrkan. Vi hjälper till med demontering av befintlig kopparplåt på tornen som behöver tas bort för att kunna ta ner korsen för renovering. När korsen är på plats igen så ska vi återmontera kopparplåtarna i dess ursprungliga form igen. Arbetet kräver stort yrkeskunnande, därför känner vi stor tacksamhet för detta förtroende. Vi utför detta hedersuppdrag i samarbete med IR-Bygg AB.

Kv. Fredriksberg, Uppsala

Byte av yttertak på Uppsalahem fastigheter. Vi utför alla plåtarbeten i samarbete med HZ-Bygg AB.

Kv. Älvdansen, Enköping

Kv. Älvdansen är en nyproduktion av lägenheter. Vi utför alla plåtarbeten på tak och fasader i samarbete med Peab Sverige AB Region Bygg Öst.

Upsala Fabriks- och Handtverksförening

På dessa fina fastigheter som ägs av Upsala Fabriks- och Handtverksförening utför vi en omläggning av all plåt på yttertaken. På den ena fastigheten som ligger längs Drottninggatan så blir det ett nytt tak av dubbelfalsad bandtäckning. På fastigheten som ligger längs Nedre Slottsgatan byts taket som vetter mot innergården. Där utförs plåten med en dubbelfalsad skivtäckning enligt gamla mått. Då denna fastighet är skyddad så utförs arbetet i samråd med Länsstyrelsen i Uppsala.

Magasin X

Magasin X är en riktigt fin kontorsbyggnad i centrala Uppsala. NCC är vår beställare och vårt arbete består av plåtarbeten på tak och fasader samt montering av fasadskiffer från Nordskiffer AB.

Blåklinten

Uppsalahem renoverar sina bostäder i samarbete med Byggpartner AB. Vi utför både tätskikt av papp och alla plåtarbeten.

Studentvägen

På Studentvägen byggs det nya lägenheter åt studenter. Vi utför alla plåtarbeten i samarbete med SH-Bygg.

HSB 41 Tunaberg

Renovering av 10 st flerbostadshus. Nya tätskikt av papp samt byte av alla plåtarbeten på tak. Nya stuprör.

Rosendals Gymnasium

Arbetet består av omläggning av tätskikt på yttertaket. En stor renovering för att förbereda för solceller. Arbetet utförs i samarbete med Akademiska Hus.

Senapsfabriken et.2

Senapsfabriken består av nybyggnation av lägenheter i samarbete med NCC. Taken består av dubbelfalsad bandtäckning och fasader av en blandning av putsad och murad fasad.

Kungsgatan 66 Et.2

Nybyggnad av bostäder i samarbete med JM AB. Bandtäckning på yttertak samt fasader av plåtkassetter.

Brf Block, Kapellgärdet

Dansmästaren

Rickomberga Backe et. 1