Pågående Projekt

Rosendal Kv. E

Integreringsgången T4-T5, Arlanda

Brf Odun, Lindbacken

Vedbo, Västerås

Porten, Arlanda

Akademiska sjukhuset hus A1

Brf Folkvang, Höganäsgatan Uppsala

Vi utför rivning av befintlig plåt på yttertak samt ny skivtäckning av dubbelfalsad plåt.

Arbetet utförs i samarbete med Brf Folkvang och Mälardalens Tak & Fasadkonsult AB

Åby Ängar, Vallentuna

Nyproduktion av lägenheter i samarbete med Veidekke.

Vi utför bandtäckning på yttertak samt plåtarbeten på putsade fasader.

Brf Inreda & Möblera

Nyproduktion av lägenheter i samarbete med Byggpartner.

Vi utför plåtarbeten på fasader och garnering på yttertak.

Futurumskolan Bålsta

Renovering av skolan utförs i samarbete med HZ-Bygg.

Vi utför plåtarbeten på fasader.

Brantingskolan

Nybyggnad av Brantingskolan i utförande liknande den gamla skolan som har funnits i många år.

Projektet utförs i samarbete med Veidekke.

Arbetet består av bandtäckning på yttertak samt plåtarbeten på fasaderna.

Rickomberga Punkthus

Nyproduktion av 3 st punkthus med lägenheter i samarbete med Veidekke.

 

Rickomberga et.2

Nyproduktion av lägenheter i samarbete med JM.

Plåtarbeten på tegelfasader, garnering på tak.

Stationslunden, Bålsta

Nyproduktion av lägenheter i samarbete med NCC.

Projektet består av plåtarbeten på putsad fasad samt garnering på tak.

Domkyrkan, Uppsala

Domkyrkans kors på tornen ska renoveras. Alla i Uppsala har nog sett den stora kranen som står bredvid kyrkan. Vi hjälper till med demontering av befintlig kopparplåt på tornen som behöver tas bort för att kunna ta ner korsen för renovering. När korsen är på plats igen så ska vi återmontera kopparplåtarna i dess ursprungliga form igen. Arbetet kräver stort yrkeskunnande, därför känner vi stor tacksamhet för detta förtroende. Vi utför detta hedersuppdrag i samarbete med IR-Bygg AB.

Kv. Älvdansen, Enköping

Kv. Älvdansen är en nyproduktion av lägenheter. Vi utför alla plåtarbeten på tak och fasader i samarbete med Peab Sverige AB Region Bygg Öst.

Magasin X

Magasin X är en riktigt fin kontorsbyggnad i centrala Uppsala. NCC är vår beställare och vårt arbete består av plåtarbeten på tak och fasader samt montering av fasadskiffer från Nordskiffer AB.

Östra Salabacke

Studentvägen

På Studentvägen byggs det nya lägenheter åt studenter. Vi utför alla plåtarbeten i samarbete med SH-Bygg.

HSB 41 Tunaberg

Renovering av 10 st flerbostadshus. Nya tätskikt av papp samt byte av alla plåtarbeten på tak. Nya stuprör.

Senapsfabriken et.2

Senapsfabriken består av nybyggnation av lägenheter i samarbete med NCC. Taken består av dubbelfalsad bandtäckning och fasader av en blandning av putsad och murad fasad.