Kommande Projekt

Östervåla Vårdcentral

Ny-och ombyggnad av vårdcentralen i Östervåla.

Plåtarbetet består av bandtäckning av yttertaket samt plåtbeslagningar på fasader.

Arbetet utförs i samarbete med Byggconstruct AB.

Parkhus 2

Nyproduktion av bostäder vid Gränby centrum.

Plåtarbetet utförs i samarbete med TL-Bygg AB.

Arbetet består av bandtäckning på yttertaken samt plåtarbeten på fasader.

Resecentrum, Bålsta

Nyproduktion av resecentrum i Bålsta.

Vi utför plåtarbetet på tak och fasader i samarbete med Vaner AB.