Pågående Projekt

Kv.4, råbyvägen, Uppsala

Nybyggnad lägenheter

Bandtäckning tak, fasadarbeten

Rosendal A3, Uppsala

Nybyggnad lägenheter

Bandtäckning tak, putsad fasad

Tiundaskolan, Uppsala

Nybyggnad skola och idrottshall

Symfonin, Råbyvägen Uppsala

Nybyggnad lägenheter

Suttung E2

Humanistiska teatern

Tak och fasadarbeten

Båghuset

Bostäder - tak och fasadarbeten

Åriket et.4

Bostäder - tak och fasadarbeten

Bällsta Park et.1

Småhus - tak och fasadarbeten

Fålhagslunden

Ombyggnad lägenheter - tak och fasadarbeten

Kåbo

Bostäder - papptak, plåtarbeten

Rudbecklab R4

Nybyggnad lokaler, bandtäckning, fasader

Längtans allé

Metropolitan

Åpromenaden

Bostäder - takpapp, plåtarbeten

Stenyxan

Bällsta Park et.2

Tegelbruket

Badhuset

Smedjebacken