Färdiga Projekt

Ultuna hus C4:13, Uppsala

Omläggning av yttertak skivtäckning

Östra Ågatan 63

Omläggning tegeltak samt plåtarbeten

Östra Ågatan 61

Cementsilon

Bostäder, tak och fasadarbeten

Västra Orgeln

Bostäder, tak och fasadarbeten

Kungsängen entré

Solgläntan

Librobäck ÅVC

Ängsliljan

IFU Arena

Solvändan

Bostäder, tak och fasadarbeten

Åkersberga Brandstation

Länna förskola

Brf 45 Barken

Balderskolan

Nya Märsta centrum

Adolfberg

Brf Disa

Takrenovering, plåtarbeten

Jakt-Pilgrimsfalken

Nybyggnad - bandtäckning, fasadarbeten

Brf Sommerwind

Nybyggnad - bandtäckning, fasadarbeten

Brf Rosendalen

Nybyggnad - bandtäckning, fasadarbeten

Stallet, Gluntenområdet

Omläggning yttertak, bandtäckning

Kv. Munken

Takrenovering, plåtarbeten